KOH KNHE中学校 (KBAL DOMREI 中学校から2022年移設)

この中学校の情報

学校名 KOH KNHE中学校
KRATIE 州
SAMBOUR 郡
自転車クラブの設立年 2020年 合同会社エムアイティエス(水谷 哲也)様
補給の歴史 2021年 合同会社エムアイティエス(水谷 哲也)様
2022年 合同会社エムアイティエス(水谷 哲也)様
2023年 合同会社エムアイティエス(水谷 哲也)様

この学校のサポーター

未定

写真集

2020年の様子

2021年の様子

2022年の様子

2023年の様子